Dr. Halák László megnyitóbeszéde az Unió galériában
Dátum: 2011. május 20., péntek, 12:49
Engedjék meg, hogy a Szentíráshoz forduljak segítségért. Az „Örökkévaló” nem avatkozik be az emberre bízott őrzési művelési feladat teljesítésébe, csak ha előbb az ember teljesíti a rábízott feladatát....

 

Dr Halák László író szerkesztett megnyitóbeszéde

Dévényi János személyében olyan festőművészt ismertem  meg, aki világosan leírja, milyen elvek szerint választja képeinek témáit,geometrikus  formáit, és milyen érzelmeket köt az általa  alkalmazott színekhez. Áttekinthető  ars poeticája van, és reményeim szerint ezen a mai   kiállításon  létrejöhet az ideális  hármas egység, az alkotó, az alkotás, és a néző között.

Céltudatosságára jellemző, hogy már gyermekkorában festőművész akart lenni, és mert az is lett, úgy jellemezte saját életét, hogy boldog ember lett belőle. Alkalmazott grafikusként kezdte majd rajztanári diplomát szerzett, később  elvégezte a Képzőművészeti Főiskolát. Huszonnégy önálló kiállítása volt, csoportos kiállításainak száma száz felett van.. Tagja több művészeti szervezetnek, és egyesületnek. Tudatosan alkotó művész, aki geometriai jellegű munkáiban a kompozíció és a színek szervezett egységének kialakítására törekszik.

Miért éppen „Oldás és kötés” a kiállított művek összefoglaló címe ?

Engedjék meg, hogy a  Szentíráshoz forduljak segítségért. Az „örökkévaló” nem avatkozik be az emberre bízott  őrzési művelési feladat teljesítésébe, csak ha előbb az ember teljesíti a rábízott  feladatát, megköti a  megkötnivalókat, és feloldja a feloldani valókat. A hit és művészetek művelői között találjuk azokat az embereket, akik tudatosan kötnek és oldanak, a művelés és őrzés életfeladatainak teljesítése  közben. Úgy tapasztalom , hogy Dévényi János a színek és formák segítségével őrzi meg számunkra  a teremtett világ teljességét, mi pedig feloldódhatunk képeinek  kozmikus  látásmódjától. A megoldáshoz akkor jutunk közelebb, ha felismerjük a színek és formák egymáshoz való tartozását, és megérezzük a művészi alkotás mögött rejlő törvényszerűséget, azaz a  művészi mondanivalót. Dévényi Jánoshoz mégse közelíthetünk teológusként, hiszen  ő festő öntörvényű tudatos alkotóművész. Forduljunk most a képeihez, egyesítsük gondolatainkat az oldás és kötés dimenziójában, és értelmezzük képeit a magunk sajátos gondolatai szerint. Segítsen ebben nekünk Dévényi János tiszta, gondolatgazdag művészete.

Hívjuk fel mások  figyelmét az ő igényes tartalmas művészetére. Talán nem tűnik túlzásnak, ha a Mindenható szavait idézem némi változtatással. .Dévényi János a mi kedves festőnk, akinek művészetében nekünk kedvünk telik, akinek műveiben igen gyönyörködünk   E gondolatok jegyében nyitom meg az „Oldás és kötés című kiállítást

Keresés:  KERESÉS
Galéria
 
Ide jöhet majd a bemutatkozó szöveg
Bemutatkozó
 
Ide jöhet majd a bemutatkozó szöveg
Aforizmák
„ Az életet csak előretekintve lehet élni, ám megérteni csak visszatekintve lehet."
Soren Kierkegaard
Az oldalt fejlesztette és üzemelteti az Ergo System
Művészeti Szakszervezetek Szövetsége
Művész-világ