Hatvan éve halt meg Gerhart Hauptmann
Dátum: 2006. június 6., kedd, 8:37
Hatvan éve, 1946. június 6-án halt meg a sziléziai Agnetendorfban Gerhart Hauptmann Nobel-díjas német drámaíró.
1862. november 15-én született a szintén sziléziai Obersalzbrunnban, nagyapja szövõmunkás, apja vendéglõs volt. Hauptmann mezõgazdásznak készült, 1880-1882 közt Breslauban (ma Wroclaw, Lengyelország) szobrászatot tanult, késõbb filozófiát és természettudományt hallgatott Jénában. Egy ideig szobrász volt Rómában, majd 1884-85-ben Berlinben történelmet és képzõművészetet tanult, itt döntötte el, hogy irodalmi pályára lép. 1885-ben megnõsült, felesége vagyona függetlenné tette. Berlinben telepedtek le, ahol politikai, teológiai és irodalmi tanulmányokat folytatott, kapcsolatban állt a naturalizmus és szocializmus iránt érdeklõdõ tudósokkal, filozófusokkal és írókkal.

Irodalmi mesterei Tolsztoj, Zola és Ibsen voltak. Elsõ színműve, a Napfelkelte elõtt az 1889-es bemutatón olyan színházi csatát váltott ki, mint Victor Hugo Ernanija, de ismertté tette a nevét. A kor társadalmi kérdéseit feltáró, realista paraszttragédia a 19. századi retorikus, stilizált német dráma végét jelentette. Hauptmann ezután egy sor kiváló színművet írt a szegénység helyzetérõl, a személyi igények s a hatalom közti feszültségekrõl, nagy jellemábrázoló és lélektani készséggel, köznapi nyelven ábrázolva a társadalom valóságát.

Leghatásosabb, s a politika számára legkényelmetlenebb darabja, A takácsok (1892) az 1844-es sziléziai munkásfelkelést dolgozta fel - ebben nagyapja is részt vett - a társadalmi osztályok közti ellentétekre alapozva. Kollektív dráma, mint Aiszkhülosz Oltalomkeresõk-je és Schiller Tell Vilmosa, nincs sem hõse, sem cselekménye, a kort lazán összefüggõ jelenetek mutatják be. A tragikus nem az, ami a darabban történik, hanem az, hogy van egy világ, ahol ilyesmi történhet - írja Szerb Antal. A színmű a polgárságnak a proletár téma miatt nem tetszett, a szocialistáknak meg a mozgalom bukása miatt.

A Geyer Flórián (1896) a német parasztháborúnak állít emléket, itt egy nagy korszak mozgató erõit ragadta meg. A békeünnep című drámája egy idegbeteg család zavaros belsõ viszonyait, a Magányos emberek a házasság válsága és a nõi egyenjogúság kérdését elemzi. A Herschel fuvaros (1898) is proletártragédia, esettanulmány egy munkás összeomlásáról a családi élet viharai közepette, e művel létrehozta a bűn nélküli tragédia műfaját. Hannele mennybemenetele című költõi játéka eltávolodott a naturalizmustól, egy meghajszolt, dologházban élõ lány halála elõtti álmát idézi. A bunda (1893) című vígjátéka egy nõi tolvajról szól, aki sikerrel száll szembe a hivatalnokokkal.

Hauptmann 1904-ben elvált feleségétõl, s elvette Margarete Marschalk színésznõt, akivel Agatendorfban már 1901 óta együtt élt, haláláig e falu maradt az otthona. Késõbbi művei a germán mondák elemeit és tündérmeséket vegyítenek misztikus vallásossággal és szimbolizmussal, néhol a giccs határaihoz közeledve. Ezután munkásságát a realista és a szimbolikus művek kettõssége jellemzi. Tragikomédiája, A patkányok naturalista eszközökkel ábrázolja Berlin társadalmát, a bűnözõket, munkásokat és értelmiséget, a Nagy Károly túsza történelmi miliõben vizsgálja az emberi személyiség hajtóerõit.

1914-ben Romain Rolland felhívása dacára nem foglalt állást a háborúval szemben. A weimari köztársaság idején sokat ünnepelték, darabjait állandóan játszották, de az író egyre távolodott kora valóságától, az új irodalmi irányzatoktól. Tanulmányai nyomán írt egy darabot és egy regényt is Hamletrõl. 1932-ben készült A naplemente elõtt, a Lear király polgári változata, ez a burzsoá világ kíméletlen álerkölcsét, az emberi érzések eltiprását vetíti elénk. 1941-1948 közt írta utolsó drámai művét, az Atreidész-tetralógiát, a görög mítoszok által fejezve ki undorát kiábrándító és kegyetlen korától, Goethe nyomán az örök emberi értékek mellett lépve fel.

Hauptmann elbeszélései, regényei és elbeszélõ költeményei igen sokfélék, témájuk drámáihoz kapcsolódik. Emanuel Quint, Krisztus bolondja címû regénye Jézus életének parafrázisát írja le, egy rajongóan vallásos ácsfiú szenvedései révén. Ezzel ellentétes híres novellája, A soanai eretnek, melynek kiugrott pap hõse Erosz pogány kultuszának hódol. Atlantisz című regénye a világ pusztulását s a civilizáció elleni lázadást írja le, önéletrajzi elemekkel színezve. Till Eulenspiegel és A nagy álom című eposzaiban a tudomány tanait filozófiai és vallásos töprengéseivel ötvözte, vitatható értékkel.

Hauptmannt a nácik éppen csak megtűrték, emigráns ellenfelei pedig elmarasztalták, mert otthon maradt. Távol állt tõle a fasiszta ideológia, ám nem is határolódott el tõle egyértelműen. A második világháború végéig otthon maradt, 1946. június 6-án Agnetendorfban halt meg, egy évvel Szilézia felszabadulása után.

Hauptmann, a XX. század kiemelkedõ drámaírója 1912-ben kapta meg az irodalmi Nobel-díjat, „gazdag, sokoldalú és nagyszerű drámaköltészetéért", drámáit ma is gyakran játsszák. Önéletrajzi írásai A szenvedély könyve és Ifjúságom kalandja címmel jelentek meg.

(MTI-Panoráma - Sajtóadatbank)

Hozzászólás
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
Hozzászólások
Még senki sem szólt hozzá ehhez a cikkhez!
Legyen Ön az első!
Keresés:  KERESÉS
Galéria
 
Ide jöhet majd a bemutatkozó szöveg
Bemutatkozó
 
Ide jöhet majd a bemutatkozó szöveg
Anekdoták
A múlt század francia irodalmának egyforma büszkesége a két Dumas: apa és fia. Az öreg Dumas leghíresebb, legismertebb művei a „Három testőr" és a „Gróf Monte Christo" sorozat. A fiatal Dumas legjobb műve a Kaméliás hölgy, amely Puccini Traviata című operája szövegköny-vének alapjául is szolgált.
 
Will Rogers amerikai komikus, aki csúnya ember volt, társaságban így szólt egy hölgyhöz:
Aforizmák
„ Senki sem azonos látszatainak összegével."
Paul Valéry
Az oldalt fejlesztette és üzemelteti az Ergo System
Művészeti Szakszervezetek Szövetsége
Művész-világ