Országos és regionális fotópályázat
Koroltó
Dátum: 2010. július 8., csütörtök, 17:04
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium a PROGRESS Közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program(2007-2013) keretében fotópályázatot hirdet „Koroltó” címmel minden Magyarországon született, vagy magyarországi lakhellyel rendelkező, 14. életévét betöltött amatőr és professzionális alkotó részére.

A pályázat célja, hogy az időskort - melyet a közvélemény gyakran az emberi élet elesett, kiszolgáltatott periódusának tart - aktív, tevékeny és pozitív szemléletű életszakaszként jelenítse meg a nyilvánosság előtt. Fő szándékunk, hogy az időskorról és az idős emberek hétköznapjairól készülő fotók segítségével felfedezhessük a Magyarországon élő ötven feletti emberek színes, mozgalmas és érdekes világát.

Fotópályázatunkra benyújtható minden olyan fotográfiai eljárással készült mű, ami megfelel a pályázat művészeti koncepciójában megfogalmazott tematikáknak, valamint eleget tesz a pályázat technikai feltételeinek.

Művészeti koncepció és tematikák 

Országos és regionális fotópályázatunkra olyan amatőr fotósok és professzionális fotóművészek jelentkezését várjuk, akik fontosnak tartják az időskor pozitív, sokszínű oldalával kapcsolatos pályázati alapüzenetet és képesek negatív sztereotípiáktól mentesen pillanatképeket, élethelyzet-fotókat és portrékat készíteni a témában. Elsősorban a következő fotópályázati tematikák, hívószavak mentén várjuk a képek beérkezését a megadott határidőig (a tematikák kiindulópontnak és nem pályázati kategóriának minősülnek):

 

 

1.   „ Kivételes …..Különleges”

Olyan idős emberekről készült portrékat várunk, akiknek az életét, tevékenységét, szellemiségét a környezete példaszerűnek, érdekesnek, kiemelkedőnek, furcsának, esetleg az átlagtól eltérőnek tartja. Ötven feletti ismert és ismeretlen emberekről, szomszédokról, nagyszülőkről, régi tanítókról, mesterekről és mentorokról stb. készült vagy készülő képek beérkezését várjuk.

2.         „Staféta”

Ezen pályázati tematikánkba olyan fotókat várunk, amelyek az idős emberek olyan szokásait, tevékenységeit mutatják be, amelyeket a fiatalabb nemzedékek rokonszenvesnek, követendőnek tartanak. A tematika lehetőséget ad arra is, hogy több generáció együttes aktivitását, együttműködését, kölcsönhatásait ábrázoló fotókat is be lehessen küldeni.  

3.         „Köz és társaság”

Pillanatképeket - közösségi aktivitások, atmoszférák és élmények művészeti színvonalú megörökítését - várjuk a privát szféra, a nyugdíjas klubok és a civil szerveződések világából, melyek a mai magyar idősek aktív, tevékeny oldalát mutatják be. Olyan képeket, melyek segítségével megváltoztatható a magyar társadalom többségében uralkodó idősekkel kapcsolatos passzív kép (magány, társnélküliség, leépülés stb.).

4.   „ When I’m sixtyfour…”

Az egykori Beatles-generáció lassan betölti/betöltötte 64. életévét. A hatvanas évek derekán és végén egykor lázadó fiatalokból idős emberek lettek. Olyan pillanatképeket, portrékat és önportrékat várunk ebbe a tematikába, melyek rámutatnak az „örök fiatalság” és az „időskor” közötti kapcsolatra és belső/külső szempontból körbejárják a minden nemzedékre jellemző örök kérdéseket.

Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet.

A pályamunkákat 4+1 fős szakmai zsűri bírálja el, amelynek tagjai:

 

 

Kincses Károly, a Mai Manó Ház fotókurátora, Vékás Magdolna, fotóművész, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium idősügyi szakértője, valamint a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Progress-pályázatokért felelős szervezeti egységének képviselője. A zsűri az elbírálások során kiegészül az adott régió Idősügyi Tanácsának egy-egy tagjával.

 

A zsűri kizárhatja azt a pályázatot, amely nem felel meg a formai vagy tartalmi követelményeknek, és nem teszi lehetővé a pályázat érdemi bírálatát.

A zsűrizés folyamata anonim.

A kiíró a zsűri döntését követő 15 munkanapon belül kiértesíti az eredményről a pályázókat.

Kiállítások országszerte 

Az 4+1 főből álló zsűri két lépcsőben, egy regionális és egy országos zsűrizés alkalmával választja ki 2010. szeptember elején, hogy a Budapestről és Magyarország 7 régiójából beérkezett fotók közül melyek kerülnek a legjobb 120-160 fotóművészeti alkotás közé.

Első szinten a zsűri az adott régió legszínvonalasabb 15-20 fotóját és a helyi első három helyezettet választja ki, végül a regionális helyezettekből az országos első három helyezett kiválasztására kerül sor.

8 nagyvárosban, városonként 15-20 színvonalas pályázati kép lesz a régiókban a 2010. szeptember és október folyamán rendezendő kiállítások anyaga. Országos szinten a regionális helyezettek 24 fotója kerül a budapesti központi helyszínen kiállításra.

A fotók professzionálisan installálva, látogatott budapesti és vidéki helyszíneken, kiállítótermekben kerülnek bemutatásra. 

Díjak

 

Országos szinten összesen 3 fődíj kerül kiosztásra:

I.              Helyezett 100.000 Ft

II.            Helyezett 75.000 Ft

III.         Helyezett 50.000 Ft

      pénzdíjban részesül és ezen felül tárgydíjat/emlékplakettet kap.

            Regionális szinten a kiíró emlékplakettet és oklevelet ad át a helyi kiállítások első három helyezettjének.

            A pályázati díjak az eredményhirdetést követő 30 banki napon belül kerülnek kifizetésre.

 

Díjátadás

A pályázat kiírója a regionális első három helyezettnek a helyi/regionális kiállítások megnyitóján, az országos első három helyezettnek pedig a 2010. október elején rendezendő központi kiállítás megnyitóján nyújtja át a díjakat.

 

 

Pályázati feltételek

- Érvényesen pályázhat minden 14. életévét betöltött természetes személy, aki vállalkozik a pályázati kiírásban közzétett célok elvégzésére, és a pályázati kiírás feltételeit, tematikáit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

- Magyarországon született, illetve magyarországi lakhellyel rendelkező egyén.

-  A pályázó kizárólag 1990. január 1. után készült alkotással vehet részt a pályázaton

- A pályázó kizárólag saját, eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat a kiírónak visszaszolgáltatni. A pályázó a pályázati adatlap aláírásával a pályamunkájáról kijelenti, hogy az saját szerzői műve, továbbá felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályamunka nem sérti más szerzői jogát.

- Egy pályázó összesen 5 művel pályázhat, 1 sorozat 1 műnek minősül és maximum 5 db fotográfiából állhat.

-  A zsűri fenntartja magának a jogot a sorozatok megbontására, illetve átszerkesztésére.

- Az érvényes pályázat feltétele a pályázati anyag megfelelő formátumban való elküldése illetve a pályázati adatlap hiánytalan kitöltése és eljuttatása a pályázati időszakon belül. A határidő 2010. augusztus 30. 24:00 óra.

-  A pályázat kiírója, a lebonyolításban résztvevők - tisztségviselők, alkalmazottak -, illetve a felsoroltak közeli hozzátartozói nem pályázhatnak.

-  Amennyiben az alkotás kirekesztő, agresszív jellegű, obszcén és/vagy faji, nemi, szexuális identitást sért, a pályázó automatikusan kizárja magát a pályázatból.

 

A pályázatok benyújtásának módja

A pályázás elektronikus úton két lépésben történik:

1. A pályázati adatlapot letölteni a www.korolto.eu honlapon lehet. A letöltött adatlapot a palyazat@korolto.eu címre kell kitöltve elküldeni, a pályamunka, pályamunkák kisméretű, jpg. formátumú mellékletével együtt. Ezzel megtörténik a jelentkezés.

 

2. A pályázó válaszlevélben megkapja azt az ftp - hozzáférést, amellyel a nagyméretű pályamunkát a megadott technikai paraméterek szerint feltöltheti szerverünkre. Az ftp-szerverre való feltöltés a pályamunka leadását jelenti. Amennyiben az ftp- szerverre való feltöltés valamilyen okból nem megoldható, a pályázó a nagyméretű pályamunkát, pályamunkákat CD, DVD adathordozón postai úton is elküldheti a Remind Communication Kft. „Koroltó” fotópályázat címzéssel, a 1410 Budapest Pf. 210 központi címre.

          
A papírképek beküldésének módja:

Tekintettel a pályázat alapüzenetére és tematikájára - a zsűri a kitöltött adatlap mellett, minimum 13x18 cm. méretű színes vagy fekete-fehér papírképek postai úton való beküldését is elfogadja. Címzés: Remind Communication Kft. ”Koroltó” fotópályázat. Központi cím: 1410 Budapest Pf. 210. Ebben az esetben a fénykép háta csak a jeligét és a kép címét, dátumát tartalmazhatja, és külön, lezárt borítékban kérjük a képek szerzői adatait és a kitöltött pályázati adatlapot.               

 

          
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. augusztus 30. 24: 00 óra

A postai úton történő pályázás esetén a határidő a postabélyegző dátuma. Elektronikus úton történő pályázás esetén az ftp - szerverre való feltöltés időpontjának kezdetét jelenti.

A határidő után beérkezett pályamunkákat, valamint a hiányosan kitöltött pályázati adatlapokat nem áll módunkban elfogadni. A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

A pályaművek elnevezése 

- A pályamunkákat minden pályázónak elektronikus úton a pályázó neve, alsóvonás, a mű címe, alsóvonás, sorszámmal kell elmentenie, vagyis a file neve például (kisméret esetén): nagyjozsef_korhatar_1.jpg amennyiben a pályázót Nagy Józsefnek hívják, a pályamű címét pedig Korhatár-nak.

 

- Ha egy pályázó több pályaművet küld be, a különböző pályamunkákat a fentiek szerint kell elneveznie, vagyis csak a file névben lévő cím változik, tehát: nagyjozsef_korhatar_1.jpg, nagyjozsef__idoskor_1.jpg, nagyjozsef_klubelet_1.jpg

- Ha a pályázó azonos című képekből álló sorozattal pályázik, a különböző pályamunkáit a fentiek szerint kell elneveznie, vagyis csak a file névben lévő szám változik, tehát: nagyjozsef_korhatar_1.jpg, nagyjozsef_korhatar_ 2.jpg, nagyjozsef_ korhatar_3.jpg

Ugyanazon kép nagyméretű, nyomtatható verziója pl.: nagyjozsef_korhatar_1.TIF/EPS/AI, nagyjozsef_korhatar_2.TIF/EPS/AI, nagyjozsef_korhatar_3.TIF/EPS/AI

- Papírképek benyújtása esetén a fénykép háta csak a jeligét és a kép címét, dátumát tartalmazhatja! A képek szerzői adatait és a kitöltött pályázati adatlapot külön, lezárt borítékban kérjük mellékelni.               

 

 

Technikai feltételek

Ugyanazon pályaművet, két méretben és formátumban kérjük elektronikus úton, illetve CD/DVD adathordozón beküldeni.

1/         „Kisméretű”: JPG formátumban, 150 dpi, RGB, 10 cm magas méretben, (a szélességet a választott kép magasság-szélesség aránya határozza meg)

2/         „Nagyméretű“: TIF/EPS/AI formátumban 300 dpi, CMYK, 30 cm magas méretben, (a szélességet a választott kép magasság-szélesség aránya határozza meg) , a  jó minőségű printként való kiállítás érdekében.

Amennyiben a pályázó a pályaművet papírképen küldi, csak a minimum 13x18 cm méretű színes vagy fekete-fehér papírképeket áll módunkban elfogadni!

Érvénytelen a pályázat :

-         amelyet határidőn túl nyújtottak be;

 

-         ha a pályázat nem felel meg a pályázati feltételeknek.

Részvételi díj: 

A pályázaton való részvétel díjmentes.

Szerzői és felhasználói jogok

- A pályázat benyújtói a pályamunkához fűződő szerzői jogaik alapján az alábbi keretek között adnak a kiíró részére felhasználási engedélyt:

 

1. A pályázat kiírója, valamint hivatalosan megbízott lebonyolítója a pályázat, továbbá a pályaművekből 2010. évben rendezendő kiállítás-sorozat népszerűsítésével kapcsolatban jogosult a pályaművek felhasználására minden esetben, a pályázó nevének feltüntetése mellett.

2. A kiíró, valamint hivatalosan megbízott lebonyolítója, mint a kiállítások rendezői jogosultak a művek kiállítására a 2010. évben rendezendő kiállítások keretében, továbbá használni az alkotást a kiállításokhoz szorosan kapcsolódó katalógus, programfüzet, internetes honlap, tv műsor, reklám stb. keretében.

3. A pályázó a pályamű beadásával lemond a díjazásról, amennyiben a pályamunka bármilyen publikálása az eredeti pályázattal, illetve a 2010. évi kiállítással/kiállításokkal kapcsolatos.

4.Az országos pályázat első helyezettje a kiemelt díjazás fejében átruházza a pályamunka felhasználási jogát a kiíró félre. A pályamunka további, egyedi felhasználásáról a pályázat kiírója rendelkezik.

5. A pályázók által megadott elérhetőségeket a pályázat kiírója és lebonyolítója adatbázisában regisztrálja, de azokat harmadik személynek nem adja ki.

6.   A pályázat kiírója és lebonyolítója a pályázati kiírásban leírtak megváltoztatásának jogát fenntartja.

7. A pályázat kiírója és lebonyolítója a hozzá benyújtott adathordozókat és papírképeket a 2010-es pályázati eredményhirdetéseket és a kiállítások befejezését követően nem őrzi meg, nem tárolja, felelősséget e tekintetben nem vállal.

A pályázattal kapcsolatos további információ:

 

E-mailen:  info@korolto.eu
Website:   korolto.eu

 

 

Hozzászólás
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
Hozzászólások
Még senki sem szólt hozzá ehhez a cikkhez!
Legyen Ön az első!
Keresés:  KERESÉS
Galéria
 
Ide jöhet majd a bemutatkozó szöveg
Bemutatkozó
 
Ide jöhet majd a bemutatkozó szöveg
Anekdoták
A háború alatt egy brit kormányülésen egy miniszter azzal állt elő, hogy a hadiállapotra tekintettel nullázzák le a kulturális kiadásokat, és a felszabaduló összeget fordítsák fegyverekre.
 
Ludwig van Beethoven és Johann Wolfgang Goethe 1807-1808 táján együtt üdültek Karlsbadban. A zseniális zeneköltő és a költőzseni összebarátkoztak, s gyakran indultak együtt kocsikirándulásra.
Aforizmák
„ Jobb elkárhozni, mint egyedül üdvözülni."
Henri-Frédéric Amiel
Az oldalt fejlesztette és üzemelteti az Ergo System
Művészeti Szakszervezetek Szövetsége
Művész-világ