Tájékoztató a Glitterbird programról és a Budapesti találkozó előkészületeiről
Dátum: 2005. október 10., hétfő, 11:26
Norvég Kulturális Minisztérium 1997-ben kezdeményezte a 0-3 éves korú gyerekek művészeti ellátását célzó program kidolgozását. A program főkezdeményezői az Oslo-i Egyetem munkatársai, ők indították el a Klangfugl (Hangmadár) mozgalmat, amihez később különböző művészek; szobrászok, dramaturgok és zenészek is csatlakoztak országszerte.

A kezdeményezés évében 16, 2000-ben pedig már 30 csoport látott hozzá minisztériumi támogatással művészeti alkotások létrehozásához, célzottan e korosztály számára. Norvég kezdeményezésre 2003-ban felmerült egy nemzetközi méretű, öt országgal közösen szervezett  Glitterbird program terve. A szervezők e programmal keresték fel a Kolibri Színházat, felkérve, hogy mint magyar résztvevő vegyünk részt az Európai Bizottság „Kultúra 2000” pályázatán. A programban résztvevő öt ország: Norvégia, Finnország, Dánia, Franciaország és Magyarország.

            A „Glitterbird (Csillám-madár), művészet a legkisebbeknek” című pályázat célja a három év alatti gyerekek számára művészi alkotások létrehozása. Olyan, bármely művészeti ágban (színház, tánc, bábszínház) megszülethető kulturális alkotások létrehozását kívánja ösztönözni, melyek alkalmasak az e korosztállyal való kommunikálásra. A pályázatban résztvevő országoknak, így a magyar félnek is, 2003-2006 között 3 produkciót kell létrehoznia (A záró rendezvény helyszíne 2006-ban Párizs lesz.)  A Kolibri Színházban létrehoztunk egy szakmai tanácsadó testületet azzal a céllal, hogy összehangolja a különböző művészeti csoportok, metodikai szakemberek és pszichológusok munkáját. Magyar szervezőként a Kolibri Színház feladata megszervezni a három év során a létrejött produkciók hazai, illetve a társszervező országokban történő bemutatását, bemutatkozását. A Kolibri Színház szervezésében három magyar művészcsoport sajátos, csak rá jellemző egyéni arculattal kezdte meg a pályázatban kitűzött cél, a 0-3 éves korú gyerekek számára létrehozandó művészeti alkotás megvalósítását.

Bozsik Yvette, Vajdai Vilmos és Bozsik Yvette társulatának tagjai, a modern tánc és zene elemeiből egy a négy évszakon átívelő eseménysort készítenek, amelyben groteszk, de ugyanakkor lírai vizuális elemeket ötvöznek, saját stílusukat a megcélzott korosztály speciális igényeihez igazítva.

Rácz Attila és az általa felkért népi táncosok a magyar tánc és zene folklór elemeiből egy falusi tanya hangjaiból, figuráiból építik föl előadásaikat. Az állatok mozgásának, hangjainak felidézése egyszerre sajátosan magyar és, határokon átívelő, általános érvényű előadás.

A Kolibri Színház bábművészei, Bodnár Zoltán, Szívós Károly, Tisza Bea és Török Ágnes, a bábozás legmodernebb irányzatait és a babákkal való játék legősibb gesztusait ötvözik előadásukban. Orosz Klaudia bábjai egyszerű játékelemekből összeállíthatóak, s a szemünk láttára az előadás során új és új formát öltenek. Az eseménysor három átváltozó bohócfigura csetléséből, botlásából alakul ki. A művészek a gyerekek között játszanak felidézve egy gyerekszoba hiteles atmoszféráját. Az előadás végén lehetőséget kapnak, hogy a gyerekek is játszanak a bábokkal, megfogják, dobálják vagy akár megrághassák azokat az ismerkedés során. Novák János élőhangszeres kísérete a zene születését, a zajokat, a cirkuszi attrakciókat egyaránt plasztikussá teszi.

A magyar művészeknek egy alkalommal Koppenhágában módjukban állt már eszmét cserélni a többi ország alkotóival azokról a sajátos szempontokról, melyeket minden művésznek mérlegelnie kell aki igazi művészeti alkotást akar létrehozni ennek a legkisebb korosztálynak. A három készülő előadás első kész jeleneteit módunkban állt magyar közönség előtt is kipróbálni a budapesti bölcsődei metodikai centrum közönsége előtt, az ott dolgozó munkatársak metodikai tanácsait is figyelembe véve. Már most leszűrhetjük tapasztalatként, hogy nem csak a legkisebbek, de a csökkent képességűek egyes csoportjai is, valamint a társaságukban lévő felnőttek is igen pozitívan fogadták ezt az újszerű kezdeményezést, megerősítve az alkotókban is azt a hitet, hogy ennek a különleges színházi formának Magyarországon is van létjogosultsága. Boldog félórát ajándékozunk gyerekeknek és nem egy gyesbetegséggel küzdő kismamának is az előadásainkkal

2005. októberében (a pályázat félidejében) Budapesten újra találkozik a Glitterbird programban részt vevő valamennyi szakember és művész. A háromnapos fesztivál és szimpózium során délelőttönként mód lesz a már elkészült előadások megtekintésére, s délután pedig meghívott előadók segítségével sor kerül az előadások elemzésére a legfrissebb e korosztályhoz kapcsolódó kutatások fényében.

Az előadások és a szimpózium egy része nyitottak lesznek, minden érdeklődő, bölcsődei nevelő, pedagógus, művész, az e korosztályt kutató pszichológusok, egyetemi hallgatók számára lehetőség van a részvételre.

Hozzászólás
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
Hozzászólások
Még senki sem szólt hozzá ehhez a cikkhez!
Legyen Ön az első!
Keresés:  KERESÉS
Galéria
 
Ide jöhet majd a bemutatkozó szöveg
Bemutatkozó
 
Ide jöhet majd a bemutatkozó szöveg
Anekdoták
J. S. Bach rajongott az orgonákért. Amikor eljátszotta legújabb műveit a hangszeren, hallgatósága mindig álmélkodva figyelte a mester virtuóz technikáját.
 
Aforizmák
„ Az ember legtöbbször nem azokat a kísértéseket bánja meg, amelyeknek engedett, hanem azokat, amelyeknek ellenállt."
Somerset Maugham
Az oldalt fejlesztette és üzemelteti az Ergo System
Művészeti Szakszervezetek Szövetsége
Művész-világ